SKOPAL-STAV s.r.o  Hrabenov 77, 789 63  Ruda nad Moravou

IČO: 097 42 484        DIČ: CZ09742484

e-mail: skopal@skopalstav.cz

Milan Skopal – jednatel, řízení zakázek

tel. 602 503 655

Tomáš Skopal – stavbyvedoucí

tel. 737 264 709

Petra Skopalová – ekonom, jednatel

tel. 737 264 710